ŁYŻKO-KROKODYL

Połączenie zalet łyżki objętościowej z możliwościami chwytaka – krokodyla. Możliwość przemieszczania i ładowania zarówno materiałów sypkich, jak większych ładunków z możliwością przytrzymania górnym chwytakiem. Łyżko-krokodyl umożliwia również  łatwiejsze  nakładanie pasz oraz obornika oraz bezpieczniejszy transport. Niezastąpiony w gospodarstwach nastawionych na produkcję zwierzęcą. Wykonywane są według specyfikacji klientów w rozmiarach od 1 m do 2,5 szerokości lemiesza.